Numer postępowania: DOK/3411/27/2019
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 57,26 m2 część II - 1 lokal o powierzchni 53,90 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 12-07-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 12-07-2019 10:30

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

część I – 2 lokale o powierzchni 57,26 m2

część II – 1 lokal o powierzchni 53,90 m2

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty