Numer postępowania: DOK/3411/26/2019
Przedmiot postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy targowiska zastępczego przy ul. Majewskiego 5 w Warszawie.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 05-07-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 05-07-2019 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana ogłoszenia Informacja z otwarcia ofert

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy targowiska zastępczego przy ul. Majewskiego 5 w Warszawie.

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty