Numer postępowania: DOK/3411/28/2019
Przedmiot postępowania: Rewitalizacja Placu Baśniowego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 22-07-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 22-07-2019 10:30

Załączniki

SIWZ Zał. Nr 9 do SIWZ - Dokum. projekt. Ogłoszenie o zamówieniu Odpowiedzi na pytania Zmiana ogłoszenia Informacja z otwarcia ofert

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu  „Placu Baśniowego”, na działce 55/3 w obrębie 2-02-07, w zakresie zieleni, wymiany opraw oświetleniowych oraz wyposażenia terenu w małą architekturę.

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania DOK 3411-28-2019