Numer postępowania: DOK/3411/29/2019
Przedmiot postępowania: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku przy ul. Joteyki 6 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 19-07-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 19-07-2019 10:30

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty DOK 3411-29-2019