Numer postępowania: DOK 3411/31/2019
Przedmiot postępowania: Budowa placu zabaw Wesoła Kraina oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Placu Baśniowym
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 26-07-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 26-07-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 do SIWZ Załączniki 7-9 Plac zabaw archit. Załączniki Nr 7-9 Plac zabaw elektr. Załączniki Nr 7-9 Boisko archit. Załączniki Nr 7-9 Boisko elektr. Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania