Numer postępowania: DOK 3411/33/2019
Przedmiot postępowania: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze słupami oświetleniowymi
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 08-08-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 08-08-2019 10:00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-6 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ - STWiOR Załączniki Nr 8 do SIWZ - Przedmiary Załącznik nr 9 do SIWZ - dok. projektowa Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty