Numer postępowania: DOK 3410/15/2019
Przedmiot postępowania: Prace odtworzeniowe po awarii podziemnej sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Siemieńskiego 21 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 02-08-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 02-08-2019 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 2 -Przedmiar

Wynik postępowania

Protokól postępowania