Numer postępowania: DOK 3411/37/2019
Przedmiot postępowania: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Placu Baśniowym
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 20-08-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 20-08-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-6 do SIWZ Załączniki Nr 7-9 Boisko archit. Załączniki Nr 7-9 Boisko elektr. Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania