Numer postępowania: DOK 3411/36/2019
Przedmiot postępowania: Remont dachu budynku przy ul. Tarczyńskiej 11 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 19-08-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 19-08-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-8 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania