Numer postępowania: DOK/3411/35/2019
Przedmiot postępowania: Rewitalizacja Placu Baśniowego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 19-08-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 19-08-2019 11:00

Załączniki

SIWZ Zał. Nr 9 do SIWZ - Dokum. projekt. Ogłoszenie o zamówieniu

Rewitalizacja Placu Baśniowego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania