Wykaz garażowych lokali użytkowych na dzień 31.07.2019 r. do wynajęcia w trybie pozakonkursowym

W załączeniu przedstawiamy Wykaz garażowych lokali użytkowych na dzień 31.07.2019 r. do wynajęcia w trybie pozakonkursowymdruk oferty na garaż- w trybie pozakonkursowym Regulamin na najem lokali uzytkowych-garaży w wykazu poza konkursowego, będącego w zasobach Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na okres do trzech lat Wykaz garażowych lokali uzytkowych na dzień 31.07.2019 r. w trybie pozakonkursowym wzór umowy najmu garażu załącznik do oferty -oświadczenie wspólmałżonka