Numer postępowania: DOK/3411/38/2019
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy część I – Targowisko Zastępcze część II – Targowisko Mołdawska część III – Targowisko Zieleniak
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 13-08-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 13-08-2019 10:30

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamowieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty sprz. targowisk