Numer postępowania: DOK/3411/39/2019
Przedmiot postępowania: Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony Targowiska „Zastępczego” zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Majewskiego 5.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 16-08-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 16-08-2019 10:30

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamowieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty