Numer postępowania: DOK/3411/40/2019
Przedmiot postępowania: Zielone podwórko – przeobrażenie asfaltowego boiska w zielony skwer z budową chodników dla mieszkańców osiedla przy ul. Racławickiej 150 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 23-08-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 23-08-2019 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Zielone podwórko – przeobrażenie asfaltowego boiska w zielony skwer z budową chodników dla mieszkańców osiedla przy ul. Racławickiej 150 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty DOK 3411-40-2019