Numer postępowania: DOK 3410/18/2019
Przedmiot postępowania: Budowa placu zabaw „Wesoła Kraina” przy ul. Pastera 4/6, Wawelskiej 19, Pastera 6A, Grójeckiej 47/51, 59/63, 53/57 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 19-08-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 19-08-2019 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Załączniki Nr 2-3 DOK. proj. arch. Załączniki Nr 6-1 DOK. proj. el. Załączniki Nr 6-2 Odpowiedź na pytanie - sprostowanie Poprawiony załącznik Nr 1

Wynik postępowania

Protokół postępowania - Wesoła Kraina