Numer postępowania: DOK 3411/41/2019
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 1 lokal o powierzchni 31,81 m2 część II - 1 lokal o powierzchni 35,03 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: W toku
Termin składania ofert: 02-09-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 02-09-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-6 do SIWZ Załączniki Nr 7-8 do SIWZ