Numer postępowania: DOK/3411/42/2019
Przedmiot postępowania: Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii w na terenach zewnętrznych powierzonych w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 13-09-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 13-09-2019 11:00

Załączniki

SIWZ + Załączniki 1- 8 Ogłoszenie Informacja z otwarcia ofert

 

Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii w na terenach zewnętrznych powierzonych w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Wynik postępowania

Inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty