Numer postępowania: DOK 3411/44/2019
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 62,54 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 49,76 m2 część III – 1 lokal o powierzchni 19,92 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 03-10-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 03-10-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-6 do SIWZ Załączniki Nr 7-8 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty