Numer postępowania: DOK 3410/22/2019
Przedmiot postępowania: Opróżnianie lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów i piwnic z zalegających rzeczy. Wywóz nielegalnie składowanych elektrośmieci, odpadów poremontowych z altanek śmietnikowych oraz nielegalnych wysypisk śmieci wg wskazań Zamawiającego na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 20-09-2019 14:00
Termin otwarcia ofert: 20-09-2019 14:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe - Opróżnianie lokali

Wynik postępowania

protokół z postępowania