Numer postępowania: DOK 3411/46/2019
Przedmiot postępowania: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Placu Baśniowym
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 09-10-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 09-10-2019 10:30

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-6 do SIWZ Załączniki Nr 7-9 Boisko archit. Odpowiedzi na pytania Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty