Numer postępowania: DOK 3410/23/2019
Przedmiot postępowania: Budowa placu zabaw „Wesoła Kraina” przy ul. Pasteura 4/6, Wawelskiej 19, Pasteura 6A, Grójeckiej 47/51, 59/63, 53/57 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 27-09-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 27-09-2019 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Załącz. Nr 3-1i 2 STWiOR DOK. proj. arch. Załączniki Nr 6-1 DOK. proj. el. Załączniki Nr 6-2 Zał. Nr 2 przedmiar pl.zab. arch Zał. Nr 2 Przedmiar pl. zab.el

Wynik postępowania

Protokół postępowania - Wesoła Kraina