Numer postępowania: DOk/3411/47/2019
Przedmiot postępowania: Remont chodników na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (ul. Sierpińskiego 2, ul. Racławicka 150-152, Bohdanowicza 2-4)
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 15-10-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 15-10-2019 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Odpowiedź na pytania Przedmiary po zmianie Informacja z otwarcia ofert

Remont chodników na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (ul. Sierpińskiego 2, ul. Racławicka 150-152,
Bohdanowicza 2-4)

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty DOK 3411-47-2019