Numer postępowania: DOK/3411/48/2019
Przedmiot postępowania: Remont lokalu mieszkalnego - pustostanu na terenie m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 25-10-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 25-10-2019 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu

Remont lokalu mieszkalnego – pustostanu na terenie m.st. Warszawy

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania