Numer postępowania: DOK/3411/49/2019
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 79,00 m2 część II - 1 lokal o powierzchni 41,53 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 29-10-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 29-10-2019 11:00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

część I – 2 lokale o powierzchni 79,00 m2

część II – 1 lokal o powierzchni 41,53 m2

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty DOK 3411-49-2019