Komunikat o unieważnieniu konkursu na najem lokali użytkowych nr ewid. 2/0/7010/Uż oraz nr ewid. 3/1/7010/Uż przy ul. Grójeckiej 107- do ogłoszenia nr III/2019 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres 3 lat z dnia 7 .10.2019 r

W załączeniu przedstawiamy komunikat o unieważnieniu konkursu na najem lokali użytkowych nr ewid. 2/0/7010/Uż oraz nr ewid. 3/1/7010/Uż przy ul. Grójeckiej 107- do ogłoszenia nr III/2019 o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres 3 lat z dnia 7 .10.2019 rKomunikat o unieważnieniu konkursu na najem lokali użytkowych