Numer postępowania: DOK/3410/29/2019
Przedmiot postępowania: Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Radomskiej 5-7 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 13-11-2019 00:00
Termin otwarcia ofert: 13-11-2019 00:00

Załączniki

zapytanie - Remont klatki schodowej

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Radomskiej 5-7 w Warszawie

Wynik postępowania

Protokół - remont klatki schodowej