Numer postępowania: DOK/3410/31/2019
Przedmiot postępowania: Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Nowoberesteckiej 8 i Częstochowskiej 3a w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 15-11-2019 00:00
Termin otwarcia ofert: 15-11-2019 00:00

Załączniki

zapytanie - Remont klatek schodowych

Remont klatek schodowych w budynkach przy ul. Nowoberesteckiej 8 i Częstochowskiej 3a w Warszawie

Wynik postępowania

Protokół - remont klatek schodowych