Numer postępowania: DOK 3411/51/2019
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 22-11-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 22-11-2019 10:30

Załączniki

SIWZ + Załączniki nr 1-9 do SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania