Numer postępowania: DOK/3410/32/2019
Przedmiot postępowania: Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego w siedzibie ZGN w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 15-11-2019 00:00
Termin otwarcia ofert: 15-11-2019 00:00

Załączniki

zapytanie - Oswietlenie ewakuacyjne

Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego w siedzibie ZGN w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

Protokół - Oswietlenie ewakuacyjne