Numer postępowania: DOK/3410/34/2019
Przedmiot postępowania: Konserwacja dźwigów osobowych na Targowisku Zieleniak oraz platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach mieszkalnych
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: W toku
Termin składania ofert: 21-11-2019 00:00
Termin otwarcia ofert: 21-11-2019 00:00

Załączniki

zapytanie - konserwacja dźwigów

Konserwacja dźwigów osobowych na Targowisku Zieleniak oraz platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach mieszkalnych