Numer postępowania: DOK/3410/33/2019
Przedmiot postępowania: Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z Targowiska Mołdawska
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 19-11-2019 00:00
Termin otwarcia ofert: 19-11-2019 00:00

Załączniki

Zapytanie ofertowe - Wywóz nieczystości

Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z Targowiska Mołdawska

Wynik postępowania

Protokół - wywóz nieczystości ciekłych