Numer postępowania: DOK 3410/36/2019
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: W toku
Termin składania ofert: 25-11-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 25-11-2019 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe