Numer postępowania: DOK/3410/38/2019
Przedmiot postępowania: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 28 przy ul. Grójeckiej 67 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 22-11-2019 00:00
Termin otwarcia ofert: 22-11-2019 00:00

Załączniki

zapytanie - wymiana instalacji elektr. w lokalu mieszkalnym

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 28 przy ul. Grójeckiej 67

w Warszawie

Wynik postępowania

protokół - wymiana instalacji elektr.