Numer postępowania: DOK 3411/52/2019
Przedmiot postępowania: Pielęgnacja drzew i krzewów na terenach osiedlowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 03-12-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 03-12-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-8 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzyst. oferty