Numer postępowania: DOK/3411/54/2019
Przedmiot postępowania: Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony Targowisk: - część I - „Zastępcze” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5 - część II - „Mołdawska” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/7 - część III – „Zieleniak” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 97
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 06-12-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 06-12-2019 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Odpowiedź na pytanie Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty