Numer postępowania: DOK 3410/37/2019
Przedmiot postępowania: Opróżnianie lokali mieszkalnych, użytkowych, strychów i piwnic z zalegających rzeczy. Wywóz nielegalnie składowanych elektrośmieci, odpadów poremontowych z altanek śmietnikowych oraz nielegalnych wysypisk śmieci wg wskazań Zamawiającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 09-12-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 09-12-2019 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół postępowania