Numer postępowania: DOK/3411/55/2019
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni oraz na terenach niezabudowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 13-12-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 13-12-2019 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni  oraz na terenach niezabudowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

informacja o unieważnieniu postępowania