Numer postępowania: DOK 3411/56/2019
Przedmiot postępowania: Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wewnętrznych instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych oraz terenach zewnętrznych powierzonych w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 23-12-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 23-12-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-8 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty