Numer postępowania: DOK 3410/2/2020
Przedmiot postępowania: Przeglądy kotłowni gazowych, pieców gazowych dwufunkcyjnych oraz instalacji gazowej zasilanej z butli gazowej wraz z robotami naprawczymi i usuwaniem awarii w budynkach mieszkalnych komunalnych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 14-01-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 14-01-2020 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

protokół postępowania