Numer postępowania: DOK/3411/1/2020
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni oraz na terenach niezabudowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 24-01-2020 10:30
Termin otwarcia ofert: 24-01-2020 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty