Numer postępowania: DOK/3410/4/2020
Przedmiot postępowania: Usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych oraz udrożnienia rur sieci kanalizacyjnych metodą mechaniczną z wykorzystaniem WUKO na terenach zewnętrznych powierzonych w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-01-2020 00:00
Termin otwarcia ofert: 30-01-2020 00:00

Załączniki

zapytanie - awarie wodkan 2020

Wynik postępowania

protokół - awarie wodkan 2020