Numer postępowania: DOK 3410/3/2020
Przedmiot postępowania: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego nieużytkowanego budynku przy ul. Opaczewskiej 26 w Warszawie wraz z podaniem zakresu robót niezbędnych do wykonania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wjazdu do garażu budynku przy ul. Al. Jerozolimskie 83 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-01-2020 12:00
Termin otwarcia ofert: 30-01-2020 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Odpowiedź na pytanie

Wynik postępowania

Protokół postępowania