Numer postępowania: DOK 3410/5/2020
Przedmiot postępowania: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 15 przy ul. Piotrkowskiej 7 oraz w lokalu mieszkalnym nr 18 przy ul. Raszyńskiej 3 w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 31-01-2020 12:00
Termin otwarcia ofert: 31-01-2020 12:30

Załączniki

Przedmiar Piotrkowska 7_lokal 15_ Przedmiar Raszyńska 3 m18 Zapytanie ofertowe Sprostowanie

Wynik postępowania

Protokół postępowania