Numer postępowania: DOK/3410/6/2020
Przedmiot postępowania: Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 135 przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 12-02-2020 00:00
Termin otwarcia ofert: 12-02-2020 00:00

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

protokół - wymiana stolarki okiennej drewnianej