Numer postępowania: DOK 3411/2/2020
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 68,14 m2 część II - 1 lokal o powierzchni 34,69 m2 część III – 1 lokal o powierzchni 89,80 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 24-02-2020 10:00
Termin otwarcia ofert: 24-02-2020 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zmówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 Załączniki Nr 7-8 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty