Numer postępowania: DOK 4310/8/2020
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji terenu „Zielony skwer przy Rokosowskiej”
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 21-02-2020 12:00
Termin otwarcia ofert: 21-02-2020 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Zmiana terminu realizacji

Wynik postępowania

protokól postępowania