Zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej

Informujemy, że od dnia 01.stycznia.2020 roku zmianie uległ rachunek bankowy opłaty skarbowej. Od tej daty w m.st. Warszawa obowiązuje jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej. W związku z czym wpłat należy dokonywać na rachunek:

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070