Numer postępowania: DOK/3410/11/2020
Przedmiot postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej stworzenia zielonego otoczenia wokół budynków na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 27-02-2020 14:00
Termin otwarcia ofert: 27-02-2020 14:00

Załączniki

zapytanie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Wynik postępowania

Protokół postępowania