Numer postępowania: DOK/3411/3/2020
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 50,63 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 72,35 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 10-03-2020 10:30
Termin otwarcia ofert: 10-03-2020 11:00

Załączniki

SIWZ ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty DOK 3411-3-2020