Numer postępowania: DOK/3411/5/2020
Przedmiot postępowania: Przebudowa Placu Zabaw przy Placu Baśniowym na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 24-03-2020 10:30
Termin otwarcia ofert: 24-03-2020 11:00

Załączniki

Zalacznik Nr 7-1 - Projekt przylacza wodociagowego SIWZ Zalacznik Nr 7-2 - Projekt przebudowa Placu zabaw ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty DOK 3411-5-2020